Home  /  no·Res

no·Res

0

Horari

De dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:00

Productes i Serveis

Al no·Res s'hi poden trobar tot tipus d'articles de disseny. Tot i que la botiga segueix especialitzada amb bijuteria, com van marcar els seus inicis, s'ha obert a altres possibilitats, sempre dins d'uns criteris estètics i de qualitat ben marcats. A dia d'avui s'hi poden trobar també tot tipus de bosses i comple-ments per a homes i dones, com, per exemple, rellotges, moneders o carte-res. També hi ha altres articles de moda, com gorres o mocadors de coll. Ai-xí, el no·Res es cenyeix a tot el que s'entén per una concept store, una boti-ga conceptual centrada en el producte de bona qualitat preu i on trobar el complement de disseny ideal.

Història

no·Res obre fa 10 anys en el seu local actual a la plaça Major com una joie-ria de disseny. Amb el temps, i amb l'objectiu d'obrir-se més possibilitats en el mercat, l'empresa va decidir diversificar la seva oferta de venda per aca-bar-se convertint en l'actual botiga de complements de disseny i amb encant. Els propietaris van decidir també oferir aquests nous articles, més enllà de cenyir-se al món de la bijuteria que ja coneixien. La història curiosa relacio-nada amb els inicis és la tria del nom, no·Res. Els propietaris expliquen que volien "una botiga" diferent, però que no fos tampoc molt minimalista, però a la vegada molt atractiva... volíem moltes coses". La inspiració final no va sor-tir d'ells. Va ser l'interiorista que els va comentar que tenia al cap tant la idea de botiga com el nom ideal: no·Res. "El no-res és molt difícil de definir i en aquell moment volíem tantes coses que vam creure que el nom era perfecte", relaten. Des d'aleshores, no·Res ha marcat la seva trajectòria evolucionant i convertint-se en una de les botigues de la característica Plaça Major d'Olot.

Objectius

Malgrat que el nom sorgís de la no-definició, no·Res és una botiga molt ben definida. Els seus dos propietaris tenen clar quin producte escullen i a qui es dirigeixen i es destina: els clients potencials a qui van dirigits els articles de la botiga són joves i adults, tant homes com dones, però sense limitacions d'e-dat. Una de les idees clares que es vol impulsar és la de treballar amb dis-senyadors i productors de proximitat: pràcticament tots els proveïdors són d'indrets propers, una filosofia que s'ha implementat des del moment del nai-xement de la botiga i que a dia d'avui resulta molt familiar en tots els àmbits i es reconeix com un valor afegit. Però per damunt de tot, es vol que el mo-ment d'anar a comprar sigui una experiència, que el client pugui entrar, mirar i explorar per si sol la botiga i trobar el que necessita.

aa

social profiles

Contact the property