Home  /  Volums estudi d’arquitectura

Volums estudi d’arquitectura

0

Horari

Horari: dilluns a divendres de 9.00 a 20.00

Productes i Serveis

A Volums - estudi arquitectura realitzen projectes a mida. Ofereixen un servei integral des del disseny, la coordinació i gestió de claus en mà, que inclou l’assessorament tècnic i urbanístic, així com la tramitació i gestió amb les administracions. Realitzen projectes d’obra nova, rehabilitacions, reformes i ampliacions d’habitatges unifamiliars, plurifamiliars, masies, cases de turisme rural, pisos, locals comercials, oficines i naus industrials, així com de piscines, espais exteriors i jardins. Posen al dia els habitatges unifamiliars i plurifamiliars, edificis institucionals i corporatius i locals comercials, adequant-los a les necessitats actuals. Milloren la qualitat i el confort dels espais interiors; rehabiliten les façanes; afavoreixen l’estalvi energètic amb l’addició d’aïllaments tèrmics i acústics, la substitució dels tancaments i la incorporació de sistemes de climatització i producció d’aigua calenta sanitària energèticament eficients, utilitzant les diverses energies renovables; milloren l’accessibilitat amb la col·locació d’ascensors i/o plataformes elevadores, i renoven les diverses instal·lacions i els sistemes de climatització perquè siguin al màxim d’eficients.
També fan inspeccions tècniques d’edificis (ITE), cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, plans de manteniment d’edificis d’habitatges i gestionen l’aplicació d’aquests, a més d’informes pericials, dictàmens, valoracions. Ofereixen un assessorament tècnic, urbanístic, registral i cadastral. Finalment, dins l’àmbit de l’urbanisme redacten plans de millora, polígons d’actuació urbanística i realitzen projectes d’urbanització.

Història

Volums és un estudi d’arquitectura que va néixer a principis dels anys 90. Gràcies a la confiança que els diversos clients han dipositat en l’estudi, al llarg de més de 28 anys ha portat a terme més de 1600 projectes desenvolupats principalment  a la Garrotxa. Volums sempre ha estat un equip multidisciplinari format per diversos tècnics relacionats amb el món de l’arquitectura, el disseny d’interiors i la construcció que, amb compromís i talent, treballen per oferir les millors solucions i donar resposta a les necessitats dels clients. Per aquest motiu col·laboren amb consultors energètics, enginyers especialistes en instal·lacions d’energies renovables, domòtica i il·luminació, constructors, dissenyadors d’interiors, geòlegs, topògrafs, advocats, agents de la propietat immobiliària, gestors de comunitats, gestors mediambientals, etc.

Objectius

L’objectiu bàsic i primordial ha de continuar essent el que ha avalat l’estudi al llarg d’aquests anys: fer feliços als seus clients, fent realitat, donant forma i vida als seus somnis, ajudant-los i guiant-los en tot el procés per crear espais per estar i viure millor; dissenyant projectes a mida, oferint un servei totalment personalitzat, professional i rigorós. A Volums – estudi arquitectura escolten els seus clients, els acompanyen i guien durant tot el procés fins a trobar la solució més eficient i sostenible i la que millor s’adapta i satisfà els seus requeriments i necessitats. L’empresa té molt clar que el resultat final ha de ser el reflex de la manera de ser i viure dels seus clients.

aa

social profiles

Contact the property