Cercle Euram Garrotxa

Cercle Euram Garrotxa

La Garrotxa – terra de mala petja -, tot i ser un territori prepirinenc, muntanyós, amb una orografia complicada i amb un territori protegit, superior al 60%, és i ha estat, sempre, una comarca d’alta activitat econòmica, i així ho reflecteixen dades com un pes específic del sector industrial al voltant del 47% (VAB), altament exportador (>50%), i un sector serveis també molt consolidat, amb un pes específic superior al 47% (VAB).

Per tant, tot i les dificultats orogràfiques, que si bé, en els últims anys, s’han vist millorades amb unes infraestructures, tot i que no acabades, si adaptades a les necessitats de la comarca, per tal de mantenir i consolidar, encara més, aquesta dinàmica expansiva, és evident que el perfil econòmic de la comarca és un model a seguir per a la resta de comarques catalanes, doncs aquesta dinàmica econòmica genera baixes taxes d’atur, consolidació de la renda per càpita i un augment de la demanda interna, que, especialment, afavoreix al sector serveis.

La paradoxa resideix en què, si bé les dades macroeconòmiques donen a conèixer la Garrotxa com un exemple a seguir, moltes vegades, tant des de dintre com des de fora de la comarca, es desconeixen els verdaders artífexs de l’èxit, i, per això, una iniciativa com la de la GUIA TOP GARROTXA, en la qual es dona a conèixer aquest teixit socio-econòmic, sempre serà una iniciativa benvinguda.

Des del Cercle EURAM GARROTXA us desitgem molts èxits i us demanem que sigueu fidels a l’esperit garrotxí de fer la feina ben feta.

Òscar Rodríguez i Sadurní
President Cercle EURAM GARROTXA