DinàmiG

DinàmiG

La Garrotxa està composada per un teixit empresarial basat majoritàriament en PIMES, tal com recull l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, destacant un 72% d’activitats com autònoms i, del 32 % restant, un 73% són empreses de fins a 5 treballadors, amb un pes econòmic molt similar entre la indústria (46,3%), majoritàriament del sector agroalimentari, i els serveis (47,6%), amb una forta representació del sector comerç. Una economia diversificada, amb nombre important d’empreses que li dona la capacitat d’adaptació i flexibilitat a l’hora d’afrontar nous reptes que els han de permetre encarar el futur amb garanties d’èxit. Activitat que també té efecte en l’emprenedoria, on des de DinàmiG, durant els darrers 3 anys s’han atès una mitjana de 250 persones, sensibilitzat 400 i format més de 150 cada any, donant suport a la creació d’una mitjana de 25 noves activitats a l’any.

Un bon teixit productiu, actiu i divers que requereix de donar-se a conèixer per tal d’afavorir el creixement de les seves activitats, fet que afavoreix una iniciativa com aquesta guia.

Estanis Vayreda
Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot