Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa

La UIEG és l’antena de la FOEG i per tant de Foment del Treball a la Garrotxa. Compartim els seus principis i valors, que són bàsicament el progrés de Catalunya com a motor del sud-oest d’Europa i de la conca Mediterrània, promoure un entorn favorable per a l’activitat productiva en diàleg amb les institucions i poders públics.

La Garrotxa és una comarca privilegiada per la seva gent. El seu dinamisme ha fet que es desenvolupés un important teixit social, associatiu i empresarial que comprèn tots els sectors. La formació també és referent en aquest desenvolupament. I tot plegat en unes condicions que durant molts anys han estat desfavorables a causa de la mancança de comunicacions, per la qual cosa continuem promovent el desenvolupament de les infraestructures tant viàries com de comunicacions que necessitem amb el suport de la FOEG i Foment.

Creiem que a nivell local és important compartir i sumar per arribar a objectius comuns, i que és important donar a conèixer el teixit empresarial per atraure talent. Agraïm aquesta iniciativa i esperem sigui un ressò del potencial de la Garrotxa.

Tomàs Feliu
President Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa